จะเก็บรักษายาที่ยังไม่ได้ใช้ ไว้ที่ Self-Storage ยังไง

บางครอบครัว บางบ้านมียาที่ยังไม่ได้เปิดใช้เก็บไว้ที่บ้าน จริงๆแล้วยาก็ไม่ใช่ของที่ใช้พื้นที่มากมาย ทำไมต้องเก็บไว้ที่ห้องเก็บของ เพราะที่บ้าน อาจจะไม่สะดวกที่จะเก็บของที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไว้ที่บ้าน
ยาที่ยังไม่เปิดใช้นั้นจะสามารถเก็บรักษาได้นานกว่ายาที่เปิดแล้ว แต่การเก็บรักษานั้นอาจจะมีขึ้นตอนที่ละเอียดอ่อนกว่า

 • ยาที่ต้องเก็บอุณภูมิ 2-8 องศา
  ต้องมีการเก็บตามอุณหภูมิ ไม่ควรเก็บไว้ข้างฝาตู้เย็นเพราะจะทำให้อุณหภูมิไม่คงที่
  ไม่ควรแช่ปนกับอาหาร
  ควรตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ
 • ยาที่ต้องเก็บอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา
  ต้องเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง เมื่อน้ำมาละลายแล้วไม่ควรนำไปแช่แข็งใหม่
 • ยาต้องเก็บให้พ้นแสง
  ควรเก็บอย่างมิดชิด หลังจากหยิบแล้วควรนำใส่บรรจุภัณฑ์เช่นเดิม และในกรณีบรรจุภัณฑ์เสียหายควรหุ้มด้วยถุงสีชาและเก็บไว้ให้พ้นแสง
 • ยาที่ห้ามแช่ตู้เย็น
  โดยไม่ควรแช่เย็น เพราะอาจจะทำให้เกิดตะกอน ตกผลึกได้


5. ยาที่ควรเก็บอุณภูมิ 15 องศา
ยากลุ่มนี้ควรเก็บไว้ในตู้เย็น อาจจะสามารถนำไปเก็บไว้ที่ฝาตู้เย็นได้ 

ห้องเก็บของบางแห่ง จะมีบริการเช่าพื้นที่เก็บยา เพราะเขาเปิดแอร์ มีที่ควบคุมอุณหภูมิ หรือบางแห่งมีระบบมาตรการสำหรับเก็บยาโดยเฉพาะด้วย

.

เขียนโดย:Miss Latte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *