Storage Rating

น่ำกัง Storage

💯 7.0 / 10 Slogan : เพื่อชีวิตที่โล่งขึ้น 7.0/10 🙂 Price ราคา (เมื่อเปรียบเทียบกับไซส์ของห้องทีได้) ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับผู้บริการอื่น และเมื่อพิจารณาจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลูกค้าได้รับ เช่น

iStore 🌟🌟

💯 7.4 / 10 🌟🌟 Slogan : “เพิ่มพื้นที่ให้กับชีวิตในเมือง“เกณฑ์การประเมิน 7/10 🙂 Price ราคา (เมื่อเปรียบเทียบกับไซส์ของห้องทีได้) ขนาดที่ใช้บริการคือ 1

JWD Store it! 🌟🌟🌟

💯 7.8 / 10 🌟🌟🌟 เกณฑ์การประเมิน 9.0/10 😃 Price ราคา (เมื่อเปรียบเทียบกับไซส์ของห้องทีได้) เช่าห้องขนาด 1.7 SQM ราคา

LEO STORAGE 🌟🌟🌟

💯 7.6 / 10 🌟🌟🌟เกณฑ์การประเมิน ✅ 7.0/10 🙂 Price (ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับไซส์ของห้องทีได้) เลือกใช้บริการห้องขนาด 2 SQM ราคาต่อเดือน 2,500

CloudRoom 🌟🌟🌟

“เก็บของใช้ไร้กังวล ครบจบในสมาร์ทโฟน”💯 7.6 / 10 🌟🌟🌟 เกณฑ์การประเมิน ✅ 7.5/10 😉 Price (ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับไซส์ของห้องทีได้) ที่นี่คิดขนาดเป็นเซลล์ คือคิดจากขนาดจริงของ ของที่จะฝาก

REDD 🌟🌟🌟

💯 8.1 / 10 🌟🌟🌟 ✅ 8.0/10 😊 Price (ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับไซส์ของห้องทีได้) ใช้บริการห้องขาดใหญ่ ไซส์ M 4.5 SQM

Keep It! 🌟🌟🌟

💯 7.8 / 10 🌟🌟🌟 เกณฑ์การประเมิน ✅ 8.0/10 😉 Price (ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับไซส์ของห้องทีได้) มีทั้งแบบ Locker และ มีห้องหลายแบบ