REDD 🌟🌟🌟

💯 8.1 / 10 🌟🌟🌟

8.0/10 😊 Price (ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับไซส์ของห้องทีได้)

ใช้บริการห้องขาดใหญ่ ไซส์ M 4.5 SQM ราคา 4,000 ต่อเดือน เพราะมีสิ่งของขนาดใหญ่ที่จะฝาก ราคาเหมือนจะสูง เมื่อลองเทียบราคากับขนาดห้อง ค่อนข้างคุ้มราคา และไม่มีมัดจำและค่าแรกเข้า

7.5/10 😉 Promotion (โปรโมชั่น)

ส่วนลด 15 % ตั้งแต่เดือนแรก คือจ่ายค่าเช่าเดือนละ 3,400 บาท

8.5/10 😊 Accessibility (การเข้าถึงสถานที่)

โกดังอยู่บนเส้นถนนพระราม 9 หากเดินทางช่วงเย็นใช้เวลาเดินทางกว่า 1 ชั่วโมง เพราะมีช่วงก่อสร้างถนน ทำให้รถติดมาก
ในส่วนของStorage ใหญ่ มีพื้นที่มาก จอดรถหน้าอาคารได้ประมาณ 5 คัน และสามารถขับรถเข้าไปจอดด้านในใกล้ๆลิฟต์ เพื่อยกของได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ Co-worker space เพื่อนั่งทำงานด้วย
ลิฟต์มี2 ตัวและมีขนาดกว้างมาก เข้าออกได้ 24 ชั่วโมง

8.0/10 😊 Service Quality (การให้บริการ)

การให้รายละเอียดของเจ้าหน้าที่ที่ตอบคำถามทางไลน์ ค่อนข้างละเอียด และตอบข้อความไว
เคยลืมกระดาษที่เขียนรหัสผ่าน พอแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาเตอร์ เจ้าหน้าที่ก็ออกรหัสให้ใหม่เลย

7.0/10 🙂 Contact Channel (ช่องทางการติดต่อ)

ติดต่อได้ทางไลน์ เพจเฟสบุ้ค อินสตาแกรม และมีช่องยูทูป

8/10 😊 Contract Flexibility (ความยืดหยุ่นในการทำสัญญา)

หากโอนเงินก่อนเข้าไปจองห้องก่อนทำสัญญา จะยังไม่เริ่มสัญญา จะเริ่มในวันที่นำของเข้าไปเก็บ
หากต้องการเปลี่ยนสัญญา ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน เพื่อการเตรียมเอกสารการเปลี่ยนสัญญา แต่จะเข้าไปวันไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวกับวันที่เริ่มสัญญา

9.5/10 😊 Security (ความปลอดภัย)

ใช้รหัสประมาณ 10 เลขเพื่อเปิดประตูเพื่อให้รถเข้าไป ใช้รหัสเพื่อใช้กดลิฟท์ขึ้นไป ต้องกดรหัสเพื่อเรียกลิฟท์ตอนจะลงมาชั้นล่าง และก็ต้องกดรหัสภายในลิฟต์เพื่อลงมาชั้นล่างอีกที ตอนขับรถออกก็ต้องใส่รหัสเพื่อเปิดที่กั้นรถ ค่อนข้างหลายขั้นตอน

8.5/10 😊 Payment Method (การจ่ายเงิน)

ชำระเงินด้วยการโอนเงิน / จ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ออฟฟิศ หรือขอลิงค์ชำระเงินออนไลน์จากเจ้าหน้าที่ทางไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *