ปัจจัยสำคัญของการเก็บไวน์

การเก็บไวน์ต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของไวน์ โดยสามปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่

  1. อุณหภูมิ: ไวน์ต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม เนื่องจากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปอาจทำให้ไวน์เสียหาย โดยทั่วไปแล้วไวน์จะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิระหว่าง 10-15 องศาเซลเซียส และควรเก็บไวน์ในที่ที่อุณหภูมิไม่สูงมากจนเกินไป เช่น ไม่ควรเก็บไวน์ในห้องที่อุณหภูมิสูงหรืออยู่ในแดดจัด

2. ความชื้น: ไวน์เป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ โดยมีความอ่อนไหวต่อความชื้นสูง การเก็บไวน์ในที่ที่มีความชื้นสูงอาจทำให้ โคม่าขึ้นบนฝาขวด และเสียคุณภาพได้ ดังนั้นควรเก็บไวน์ในที่ที่มีความชื้นน้อยๆ และไม่มีการไหลของน้ำ

3. แสง: แสงแดดมีความสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไวน์ได้ โดยเฉพาะกับไวน์แดงที่มีสารต่างๆอยู่ภายในเยอะ การเก็บไวน์ในที่มืดและไม่มีแสงส่องเข้ามาจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง เช่นเก็บในตู้เย็นหรือตู้รักษาความสดของไวน์

ถ้าหากจะเก็บไวน์ไว้ที่บ้าน ควรมีตู้แช่ไวน์ และบริเวณที่จัดเก็บไวน์ให้พ้นแสงแดด รวมถึงควบคุมความชื้น เพื่อป้องกันรสชาติของไวน์เสียหาย แต่ถ้าหากไม่สะดวกที่จะเก็บไวน์ไว้ที่บ้าน เราแนะนำให้หาห้องเก็บของที่รับฝากไวน์โดยเฉพาะดีกว่า

.

เขียนโดย: TCR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *