Day: April 26, 2024

ทำอย่างไร เมื่อต้องนำเฟอร์นิเจอร์มาจัดเก็บ

ไม่ว่าเหตุผลของการย้ายที่อยู่ศัย ย้ายบ้านหรือย้ายที่อยู่ชั่วคราว หรืออยู่ในระหว่างการปรับปรุงที่อยู่ศัย ข้าวของบางชิ้นอาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะนำไปฝากหรือจัดเก็บไว้ก่อน ซึ่งในระหว่างที่เราเตรียมอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อนำมาฝากเราจัดการกับสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง  วัดขนาดของสิ่งของให้แน่นอน การวัดขนาดของสิ่งของเพื่อให้ได้ขนาดแน่ชัด จะทำให้เราประเมินพื้นที่คร่าวๆ สำหรับการเลือกสถานที่จัดเก็บว่าควรเช่าสถานที่ขนาดเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสมและเพียงพอ หรือบางสถานที่ขนาดที่วัดได้จะส่งผลต่อราคาค่าบริการอีกด้วย การห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ เพื่อป้องกันฝุ่น หรือ เพื่อป้องการเกิดรอยขีดข่วนบนตัวเฟอร์นิเจอร์ ดังนั้นก่อนห่อหุ้มด้วยพลาสติก