เช่า Self Storage ไว้พักอาศัยได้ไหม?

บางคนอาจเคยสงสัยว่า เช่า Self Storage ไว้พักอาศัยได้ไหม
ในเมื่อก็เป็นห้องเก็บของให้เช่าทั่วไป มีความเป็นส่วนตัว มีความปลอดภัย และบางห้องเป็นห้องแอร์ด้วย แล้วเราจะเช่าไว้พักอาศัยไม่ได้หรอ? ตอบเลยว่า ไม่ได้ ค่ะ
เพราะตามเงื่อนไขในสัญญาแล้ว บริการห้องเก็บของให้เช่าหรือ Self Storage เป็นบริการ “รับฝากของ” เท่านั้น ไม่ได้ให้บริการเป็น “ที่อยู่อาศัย” จึงไม่สามารถเช่าไว้เพื่อมาพักค้างคืนหรือพักอาศัยได้ นอกจากนี้ Self Storage ส่วนใหญ่ให้บริการเพียงพื้นที่เก็บของ ในบริเวณห้องเก็บของจึงไม่ได้มีห้องน้ำ ปลั๊กไฟ หรือระบบน้ำประปาเตรียมไว้ให้ จึงไม่สามารถเข้ามาอาศัยได้

นอกจากห้ามคนเข้ามาพักอาศัยแล้ว ก็ยังมีของบางประเภท ที่ไม่สามารถนำมาเก็บใน Self Storageให้เช่าด้วยค่ะ ดังต่อไปนี้
สิ่งของที่ห้ามนำมาเก็บ
– สิ่งของอันตราย
ไม่อนุญาตให้นำวัตถุที่ก่อให้เกิดประกายไฟ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดหรือวัตถุที่อาจระเบิดได้ หรือวัตถุมีพิษมาเก็บในห้องเก็บของให้เช่าค่ะ เช่น ทินเนอร์ สีทาบ้าน น้ำมัน หรือแก๊ซที่ก่อให้เกิดไฟได้ สิ่งเหล่านี้นับเป็นสิ่งของอันตรายค่ะ
– สิ่งของที่สร้างความรำคาญให้กับผู้เช่ารายอื่นได้
– สิ่งของที่สร้างความรำคาญให้กับผู้เช่ารายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของของผู้เช่ารายอื่นหรือตัวบุคคลเอง ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาเก็บค่ะ เช่น อาหาร หรือสิ่งของที่เน่าได้ พืช สิ่งของที่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นต้น
– ของที่มีมูลค่าสูงที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ หรือเงินสด
– สิ่งของมีค่าต่างๆก็เช่นกันค่ะ เช่น เงินสด ตั๋วเงิน สลาก สมุดบัญชีธนาคารทองคำ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากทองคำ อัญมณี เป็นต้น
– สิ่งของผิดกฎหมาย หรือสิ่งของที่มีกฎหมายจำกัดเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง เช่น สิ่งของที่เป็นอาวุธ ดาบ ปืน หรือยาเสพติด หรือของโจร เป็นต้นค่ะ

.

เขียนโดย: Miss Latte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *