เหตุผลที่เรามองหา Self Storage

เพราะสภาพสังคมและไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะประชากรในเมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว สะดวก เข้าถึงง่าย พฤติกรรมในการเลือกที่อยู่อาศัยก็เน้นเป็นคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจำกัด ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนพื้นที่ในการเก็บของ หรือแม้แต่พื้นที่ในการหาที่จอดรถยนต์เกิดขึ้น  และนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุผลอื่นๆอีก เช่น

ย้ายบ้าน
การย้ายบ้าน ในที่นี้อาจจะหมายถึงการที่เราต้องย้ายงานไปเรื่อยๆ ไปประจำตามพื้นที่ต่างๆ ด้วยเหตุผลของเนื้องาน ดังนั้นการเลือกที่จะหาที่ฝากหรือเก็บของก็เป็นสิ่งสำคัญ และน่าจะเป็นที่นิยม

สิ่งของไม่ค่อยได้ใช้งาน
เมื่อคนเรามีความต้องการในสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามช่วงเวลาต่างๆของชีวิต บางครั้งสิ่งของเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ซึ่งของใหม่มา ของเก่าไม่ไป แล้วของใหม่จะอยู่ตรงไหน ดังนั้นการเลือกที่จะหาที่ฝากหรือเก็บของก็เป็นคำตอบของสิ่งของเก่าๆ ที่การใช้งานถูกใช้งานน้อยลงหรือแทบไม่ได้ใช้ 

เดินทางไปต่างประเทศ
สำหรับชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ที่มีแพลนเดินทางไปต่างไปประเทศเป็นเวลานาน  ถ้าหากจะเช่าห้องพักอาศัยไว้ แต่เราไม่อยู่อาศัย ราคาค่าเช่าก็จะเป็นตัวแปรสำคัญทำให้เราต้องมาหาที่ฝากของโดยเฉพาะ 

ภัยธรรมชาติ
เหตุผลที่เราต้องมองหา Self Storage นอกจากการย้ายบ้าน หรือ สิ่งของไม่ค่อยได้ใช้งาน หรือเหตุผลข้างต้น ก็คงเป็นเหตุผลของภัยธรรมชาติ ที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ เพราะปัจจุบันบางที่ก็ประสบปัญหาอุทกภัย ดังนั้นเมื่อเราสามารถวางแผนที่จะนำข้าวของ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มาฝากกับ Self Storage ชั่วคราวในช่วงหน้าน้ำซึ่งบางพื้นที่จะเกิดเป็นประจำทุกปี 

.

เขียนโดย: Bumpysnow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *