เคล็ดลับทำความสะอาดช้อน ส้อม

มีช่วงหนึ่งที่คนจะนิยมใช้หมอหุงข้าวต้มน้ำรอน โดยมีอุณภูมิประมาณ 40-50c ซึ่งเป็นความร้อนที่ไม่สามารถ ฆ่าเชื้อโรคได้ และยังเป็นการเพิ่มจำนวนเชื้อโรค เพราะหากไม่มีการเปลี่ยนน้ำ จะเป็นการเก็บรักษาเชื้อโรคแทน ซึ่งการทำความสะอาดภาชนะให้สะอาดปลอดภัยตามหลักสุขภิบาลโดยจะมี 3 ขั้นตอนคือ

  1. ขจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานที่มีคุณภาพ

2. ล้างด้วยน้ำสะอาดอย้างน้อย 2 ครั้ง

3. ฆ่าเชื้อโรคโดยการทำให้แห้งโดยอาจจะเป็นการตากแดดหรืออบด้วยความร้อน
สำหรับการเลือกช้อน ส้อม ควรเลือกจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทนทาน และไม่แตกหักง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *