stamp

วิธีการจัดเก็บแสตมป์อย่างถูกวิธี

แสตมป์เป็นสิ่งที่บอบบางและเสื่อมสภาพได้ง่ายหากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง การเก็บรักษาแสตมป์อย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญสำหรับนักสะสมแสตมป์ เพื่อรักษาคุณค่าและสภาพของแสตมป์ให้คงอยู่ได้นาน ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการจัดเก็บแสตมป์อย่างถูกวิธี ใช้คีมจับแสตมป์เมื่อจับต้องคอลเลกชัน น้ำมันหรือสิ่งสกปรกจากปลายนิ้วมืออาจทำให้แสตมป์เสียหายได้อย่างรุนแรง ดังนั้นเมื่อจับต้องแสตมป์ ควรใช้คีมจับแสตมป์เสมอเพื่อป้องกันความเสียหาย จัดเก็บแสตมป์ในอัลบั้ม การจัดเก็บแสตมป์ในอัลบั้มเป็นวิธีที่ดีสำหรับการเก็บรักษาในระยะยาว อัลบั้มจะช่วยปกป้องแสตมป์จากฝุ่นละออง แสงแดด และความเสียหายอื่นๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนหรือความเย็นที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรงอาจทำให้คอลเลกชันแสตมป์เสียหายได้