kitchen

เคล็ดลับการจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในครัว

เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆ ในครัวของคุณ เช่น เตาอบไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว หรือหม้อทอดไร้น้ำมัน แม้จะมีขนาดเล็ก แต่คุณต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนจัดเก็บ เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กก็เหมือนกับตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อื่นๆ มันสามารถเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่ได้รับการทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสม ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ปลอดสารพิษ เช่น ส่วนผสมระหว่างน้ำและน้ำส้มสายชู เช็ดทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในครัว