clothes

เคล็ดลับการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าขนาดเล็ก

ตู้เสื้อผ้าขนาดเล็กเป็นปัญหาที่พบบ่อยในบ้านหลายหลัง การจัดเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและเข้าถึงได้ง่ายนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทาย แต่ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ หากคุณวางแผนและจัดการอย่างถูกวิธี เคล็ดลับจัดระเบียบตู้เสื้อผ้า คัดแยกเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วออก เริ่มต้นด้วยการนำเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้ใช้แล้ว ตามฤดูกาล รวมถึงเสื้อผ้าตัวเก่าที่คับหรือหลวมเกินไป ออกจากตู้เสื้อผ้า แบ่งประเภทเสื้อผ้า จัดกลุ่มเสื้อผ้าตามประเภท เช่น เสื้อเชิ้ต กางเกง