appliance

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า

การจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีนั้นมีความสำคัญ เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อผิดพลาดบางประการที่คนส่วนใหญ่มักพบเจอ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในการใช้งานครั้งต่อไป ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมีดังต่อไปนี้ 1. ไม่ทำความสะอาดก่อนจัดเก็บ ก่อนจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณควรทำความสะอาดทุกส่วนให้ปราศจากคราบสกปรกและเศษอาหารติดค้าง มิฉะนั้นคราบสกปรกเหล่านั้นอาจแข็งตัวและยากต่อการขจัดออกเมื่อนำเครื่องมาใช้งานครั้งต่อไป อีกทั้งยังอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ 2. ไม่ติดป้ายชิ้นส่วนต่างๆ การถอดชิ้นส่วนออกเพื่อทำความสะอาดก่อนจัดเก็บนั้นเป็นสิ่งที่ดี

เคล็ดลับการจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในครัว

เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆ ในครัวของคุณ เช่น เตาอบไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว หรือหม้อทอดไร้น้ำมัน แม้จะมีขนาดเล็ก แต่คุณต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนจัดเก็บ เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กก็เหมือนกับตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อื่นๆ มันสามารถเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่ได้รับการทำความสะอาดและจัดเก็บอย่างเหมาะสม ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ปลอดสารพิษ เช่น ส่วนผสมระหว่างน้ำและน้ำส้มสายชู เช็ดทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในครัว