เที่ยวต่างประเทศคนเดียวอย่างไรให้ปลอดภัย และการจัดเก็บกระเป๋าเดินทาง

ปัจจุบันการท่องเที่ยวคนเดียวกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากความยืดหยุ่นและอิสระในการวางแผนการเดินทาง แต่การเดินทางไกลคนเดียวก็อาจมีความเสี่ยงบางประการได้หากไม่ระมัดระวัง ดังนั้นจึงควรเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยขณะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคุณ

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศคนเดียวนั้น มีข้อควรระวังและเตรียมตัวดังนี้

  • วางแผนการเดินทางอย่างละเอียด ศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สภาพการเมือง วัฒนธรรม และกฎหมายของประเทศนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขณะเดินทาง รวมถึงสำรองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และเส้นทางการเดินทางให้พร้อม
  • แจ้งรายละเอียดการเดินทาง เช่น สถานที่พัก เส้นทางการเดินทาง ให้ญาติหรือเพื่อนที่ไว้วางใจทราบ พร้อมติดต่อสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถติดตามและขอความช่วยเหลือได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • พกสำเนาหนังสือเดินทาง บัตรเครดิต/เดบิต เงินสด แยกไว้ที่ต่างกัน และจดหมายเลขสำคัญๆ เช่น หมายเลขพาสปอร์ต หมายเลขบัตรเครดิต เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกขโมย
  • เรียนรู้ศึกษาคำศัพท์ภาษาท้องถิ่นที่จำเป็น เช่น คำทักทาย ขอความช่วยเหลือ เพื่อสื่อสารขั้นพื้นฐานได้ ช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือสะดวกยิ่งขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืนในพื้นที่เปลี่ยวหรือย่านน่ากลัว และอย่ารับวัตถุหรือของจากคนแปลกหน้า เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
  • ฝึกระวังทรัพย์สินของตนเองอย่างระมัดระวัง ไม่วางสัมภาระทิ้งไว้รวมไว้ในที่เดียว และไม่แสดงให้เห็นมากจนเกินไป เพื่อป้องกันการถูกลักทรัพย์
  • ในกรณีฉุกเฉิน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือสถานทูตหรือกงสุลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ และควรมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นๆ พร้อมเผื่อกรณีเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศคนเดียวถือว่ามีความเสี่ยง แต่ถ้าหากเราระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงและมีความสนุกสนานกับการผจญภัยในต่างแดนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อกลับมาแล้ว การจัดเก็บกระเป๋าจะเป็นเรื่องที่น่าวุ่นวาย นำไปจัดเก็บที่ห้องเก็บของ เพื่อไม่ให้เสียพื้นที่ภายในบ้านดีกว่า

.

เขียนโดย: TCR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *