Day: April 6, 2024

Storage แบบไหนที่เหมาะกับเรา

หลังจากที่เราแนะนำแนวทางสำหรับการเลือกใช้บริการ Self Storage  มาแล้วก่อนหน้านั้น วันนี้เราก็มีข้อมูล มาฝากกันอีกค่ะ นอกจะจากจะเลือกจากการคิดค่าบริการแล้วนั้นยังมีอะไรอีกบ้าง  การเข้าออกพื้นที่ ได้ตามเวลาที่ทางผู้ให้บริการกำหนด  หากเราฝากของในนามบริษัท หรือ องค์กร เช่นการฝากเอกสาร การฝากอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ  การเข้าพื้นที่ได้ตลอด