ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว เอพีเอ็ม เครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว เอพีเอ็ม เครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ พร้อมให้บริการ 24 ชม. อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว นำร่องสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (Automated Postal Machine: APM) เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานฯ และมีสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ รวมถึงผู้ใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน โดยให้บริการฝากส่งสิ่งของทั้งในและต่างประเทศ ราคาบริการอัตราเหมาจ่าย โดยนำร่องติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าพื้นที่ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ตม.) ฝั่งตะวันออก (Zone 2) และบริเวณท้าย Row D M T B ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 4 พร้อมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันนี้ตลอด 24 ชั่วโมง

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการของผู้ใช้บริการมีหลากหลายขึ้น ทั้งต้องการความรวดเร็วในการฝากส่ง และสามารถเข้าถึงบริการไปรษณีย์อย่างสะดวก มีอัตราค่าบริการที่ประหยัด เป็นต้น ไปรษณีย์ไทย จึงได้เดินหน้าพัฒนาระบบการบริการให้มีความพร้อมและครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยล่าสุด ไปรษณีย์ไทย ได้เปิดตัวเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (Automated Postal Machine: APM) เครื่องให้บริการรับฝากส่งสิ่งของทั้งในและต่างประเทศ ด้วยบริการ Post & Fly ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไปรษณีย์ไทยพัฒนามาเพื่อผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานฯ และมีสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ หรือต้องการส่งสิ่งของในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่ต้องเข้าคิวที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์

สำหรับขั้นตอนการฝากส่งของที่ ตู้ APM ไปรษณีย์อัตโนมัติ ก็ง่ายมากๆ เริ่มจาก
1. ชั่งน้ำหนักสิ่งของที่จะส่ง ต้องไม่เกิน 500 กรัม
2. เลือกปลายทางที่จะฝากส่งและชำระเงิน
3. ตู้ไปรษณีย์ จะจำหน่ายซองกันกระแทกขนาด C4 ที่มีข้อความ “Post & Fly” ติดอยู่ที่มุมซอง พร้อมกับสติ๊กเกอร์สำหรับแปะบนซองแทนตราประทับประจำวันมาให้
4. จ่าหน้าซองและบรรจุสิ่งของในซองที่ได้จากเครื่องเท่านั้น แปะสติ๊กเกอร์รอยประทับไปรษณียากร จากนั้นก็วางซองที่แพ็คเรียบร้อยลงในช่องรับฝาก ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

ค่าบริการจัดส่งสิ่งของที่ ตู้ APM จะคิดแบบเหมาจ่าย มี 2 แบบ คือ
1. ปลายทางในประเทศ จะจัดส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายในราคา 50 บาทต่อชิ้น
2. ปลายทางต่างประเทศ จะจัดส่งด้วยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ ค่าบริการจะจัดแบ่งตามโซนหรือทวีปของปลายทาง ได้แก่ ทวีปเอเชีย ค่าบริการ 400 บาท ทวีปยุโรป แอฟริกา กลุ่มโอเชียเนีย และโซนอเมริกา ค่าบริการ 450 บาท

สำหรับผู้ที่จะใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัตโนมัตินี้จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตนผู้ฝากด้วยค่ะ และสิ่งของที่ส่งต้องไม่เป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่งไปรษณีย์ อย่างเช่น วัตถุมีคมที่มีหรือไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกัน วัตถุระเบิด สิ่งมีชีวิต วัตถุอัดก๊าซและวัตถุไวไฟ ฯลฯ

.

เขียนโดย: Miss Latte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *