i-Store หัวลำโพง เริ่มต้น 19 บาท/เดือน

i-Store หัวลำโพง นำเสนอค่าบริการห้องเก็บของราคาพิเศษสำหรับเดือนแรก เริ่มต้น 19 บาท/ เดือน 

1. ขนาด Luggage (0.72 ตารางเมตร)  19 บาท 

2. ขนาด Locker (1.3 ตารางเมตร)  29 บาท 

3. ขนาด XS (2.25 ตารางเมตร)  39 บาท 

4. ขนาด S (3 ตารางเมตร)  49 บาท 

5. ขนาด M (4.5 ตารางเมตร)  59 บาท 

หมายเหตุ 

1.  ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว 

2.  ราคาที่แสดงยังไม่รวมค่ามัดจำ 1 เดือนในราคาปกติ 

ข้อกำหนด และเงื่อนไข 

1.  ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่สำรองสิทธิ์ และชำระค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทาง LINE OA เท่านั้น 

2.  ลูกค้าสามารถเริ่มสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น 

3.  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการใช้โปรโมชั่นได้เพียงครั้งแรกในการทำสัญญาเท่านั้น และสงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์

4.  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ 

5.  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ามัดจำ 1 เดือนในราคาปกติ โดยลูกค้าจะต้องชำระค่ามัดจำ ณ วันที่เริ่มสัญญา

6.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.  การจองโปรโมชั่น ลูกค้าจะไม่สามารถระบุเลขห้องได้จนกว่าจะเริ่มสัญญาบริการ

ขอใบเสนอราคาได้ที่
GET A QUOTE | Metropolis area | i-Store Self Storage

.

เขียนโดย: Aine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *