แอลกอฮอล์ก็ฝากเก็บที่ Storage ได้นะ

รู้ไหมว่า เช่าห้องเก็บห้องไม่ได้ฝากได้แค่สิ่งของเท่านั้น เครื่องดื่มก็ฝากได้นะ สำหรับนักดื่มหรือมือใหม่ในการสะสมเหล้า ไวน์ ทียังไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บขวดแอลกอฮอล์ Storage บางแห่ง มีพื้นที่พิเศษสำหรับการเก็บรักษาแอลกอฮอล์โดยเฉพาะโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้


1.อุณหภูมิ
สำหรับสุราสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้แต่สำหรับไวน์นั้นจะต้องเก็บรักษาในสถาที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิโดยเฉพาะ


2.ความชื้น
ถ้านับเรื่องความชื้นจะมีผลต่อรสชาติไวน์มากกว่าเพราะรสชาตินั้นจะแทกซึมผ่านจุกคอร์กได้และทำให้รสชาตินั้นเกิดความเสียหายได้แต่สุรานั้นอาจจะไม่มีผลเสียมากเท่าไวน์แต่ก็ควรควบคุมความชื้นให้เหมาะสม


3.การจัดวาง
การของสุราและไวน์นั้นมีความต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งไวน์นั้นควรวางในรูปแบบที่เอียงหรือนอนเพื่อให้จุกคอร์กนั้นสัมผัสกับตัวไวน์โดยตรงเพราะไม่ฉะนั้นตัวคอร์กนั้นจะเกิดอาการแห้งกรอบและจะทำให้เศษต่างๆนั้นหลุดร่วงลงไปได้ แต่สุรานั้นจะมีการเก็บที่ง่ายกว่าโดยการตั้งขวดไว้ในทีที่ไม่โดนแสงโดยตรงและไม่ได้รับความร้อนมากเกินไปเท่านั้นเอง


แอลกอฮอล์แต่ละชนิดนั้นอาจจะมีความละเอียดอ่อนที่ต่างกัน ซึ่งวิธีที่แนะนำเป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นเอง หรือถ้าคุณยังไม่มีพื้นที่หรือข้อมูลในการเก็บรักษาที่มากพอ คุณก็สามารถนำไปเก็บได้ที่ Storage บางแห่งซึ่งจะมีการเก็บรักษาเฉพาะทางด้านแอลกอฮอล์ได้

.

เขียนโดย: Miss Latte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *