ปัจจัยที่ช่วยเร่ง Self-Storage เติบโตอย่างรวดเร็ว

จากงานวิจัยของ JLL Capital Market Research ได้มีการคาดการณ์ว่า Stock ของ Self-Storage จะเติบโต 50% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งสะท้อนการเติบโตของธุรกิจ Online retail ในประเทศที่ตลาดมีการเติบโตเต็มที่อย่างญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฮ่องกง อันเนื่องมาจากปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อน 3 ปัจจัยดังนี้

  1. การย้ายที่อยู่อาศัยสู่เขตเมืองอย่างต่อเนื่อง และ อัตราเร่งของการเช่าที่อยู่อาศัย 

โดยมีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรในเขตเมืองของเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มี GDP อยู่ที่ 40,000USD อย่างเช่น Sydney, Melbourne, Tokyo และ Hongkong จะยังคงมีจำนวนประชากรที่มากขึ้น 4-10%  ในอีก 5 ปีข้างหน้า ในขณะที่ทางภาครัฐมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการเช่าที่แทนการซื้ออยู่อาศัย อีกทั้งราคาของที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่สูงขึ้น ในขณะที่ขนาดมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้มีความต้องการการใช้งาน Self-Storage 

  1. การเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกล หรือ Remote Work และ Flexible Office Space  

หลังจากที่มีเทรนการ Work From Home มากขึ้น จากสถานการณ์ COVID-19 พนักงานจำนวนมากได้มีการปรับตัวให้การการทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ เช่น  Flexible Office Space , Co-Working Space เป็นต้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากเริ่มมองหา Self-Storage มากขึ้น เพื่อสร้างพื้นในการทำงานแบบ Remote Work 

  1. การเติบโตของ e-commerce เป็นพลังขับเคลื่อนให้กับธุรกิจ Self-Storage 

ในบางประเทศ ผู้ประกอบการ Online Retail หรือ e-commerce ได้หันมาใช้บริการ Self-storage ใกล้เขตเมืองมากขึ้นเพื่อจัดเก็บสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายหรือจัดส่งให้กับลูกค้าในขั้นตอนสุดท้าย

เขียนโดย (Hanabatake)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *