ห้องเก็บของ ช่วยดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้

เครื่องดนตรีไทยมีหลายประเภท หลายชนิด และมีส่วนประกอบทั้งไม้และหนัง
เมื่อไม่ได้ใช้งาน ก็ต้องเก็บรักษาให้ดี ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการดูแลความพร้อมก่อนการใช้งานเช่นกัน

แอดมินมีเคล็ดลับก่อนเก็บรักษามาฝากค่ะ
1. หลังเลิกเล่นทุกครั้งต้องลดสาย ปลดเชือกหรือทำอย่างอื่นตามลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้อยู่ในสภาพที่จะเก็บหรือไม่ใช้งาน
2. ทำความสะอาดเครื่องดนตรีแต่ละชนิดด้วยน้ำยา และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
3. เก็บใส่ภาชนะที่มีลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
4. เก็บไว้ในที่ที่มีความเหมาะสม

โดยเฉพาะการเก็บรักษาเครื่องหนัง เช่น ตะโพน กลองทัด อาจต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะจะมีปัจัยเรื่องอุณหภูมิมาเกี่ยวข้อง ที่เป็นตัวแปรอาจจะทำหนังของเครื่องดนตรี ผิดเพี้ยนได้

ควรเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นน้อย  เรากำลังพูดถึงการเก็บเครื่องดนตรีไว้ในห้องเก็บของ ซึ่งห้องเก็บของที่ดี ควรมีเครื่องวัดความชื้น และเครื่องดูดความชื้น เพื่อไม่ให้ความชื้นในอากาศของห้องเก็บของ สูงมากเกินไป ในปัจจุบัน ห้องเก็บของหลายๆที่ก็มีการควบคุมความชื้นอยู่แล้ว

.

เขียนโดย: Miss Latte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *