ตรวจเช็คยางรถให้ดีก่อนการเดินทาง

ยางรถนั้นเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งหลักที่หลายๆคนมองข้ามในการดูและรักษาเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เพราะยางนั้นเป็นจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนน วันนี้เรามีวิธีตรวจเช็คยางก่อนเดินทางในวันหยุดยาวมาแนะนำ


1.เช็คสภาพยาง

การเช็คสภาพยางนั้นสามารถเช็คได้โดยง่ายโดยเช็คจากลายด้านหน้าของยางว่ามีสภาพเป็นอย่างไรมีร่องลึกที่สมบูรณ์แบบแค่ไหน

A human hand checking a tire tread


2.ตรวจเช็คลมยาง
ในการใช้งานนั้นการที่เราละเลยลมภายในยางนั้นสามารถทำให้ยางนั้นเกิดความร้อนและเกิดการระเบิดได้

Close up mechanic inflating tire hand holding gauge pressure for checking and filling air in car tire. Automobile concept.


3.ปีของยางก็มีผล
การที่หน้ายางหรือความสมบูรณ์นั้นยังอยู่ในสภาพดีแต่ยางปีเก่านั้นก็ไม่แนะนำที่จะใช้งานเพราะสภาพภายนอกนั้นไม่อาจบอกถึงความสมบูรณ์แบบของยางได้ โดยจะแนะนำให้เปลี่ยน ทุกๆ 3-5ปีหรือประมาณ 50,000กิโลเมตร

Selective focus flat tire of old car park on the street waiting for repair,copy space, (vintage tone)


ก่อนเดินทางเราควรใส่ใจการเดินทางของเราเพื่อให้การเดินทางนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *